Skip to main content

Billettinformasjon og gebyrer

Sesongkortsalget for 2018 er i gang!

Rullestol og ledsager bestilles via 815 33 133, ved utsalg på Fredrikstad Kino eller kjøpes i billettluka på kampdag.

Fornyelsesfristen for de som hadde sesongkort i 2017 er satt til 21. februar klokken 14.00. Etter dette slippes ukjøpte reservasjoner til åpent salg. Husk at du ved å kjøpe tidlig bidrar til forutsigbarhet i FFKs satsing inn mot 2018-sesongen. Dersom du av ulike årsaker trenger mer tid med reservert plass, kontakt oss på sesongkort@fredrikstadfk.no.

Utlevering av sesongkort før sesongstart

Sesongkortene trykkes cirka februar-mars, og vil da bli tilgjengelig for uthenting på Stadion. Informasjon om dette vil komme nærmere på epost og vår hjemmeside. Dersom du mister sesongkortet gjennom sesongen, vil vi kunne ta 50,- for erstatningskort.